JSW Zwałowanie i Rekultywacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Organy Spółki

Zarząd spółki jest jednoosobowy, powoływany na okres kadencji, która trwa cztery lata. Kompetencje Zarządu są określone w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Umowie spółki.

Kierownictwo Spółki na dzień 28.04.2022:

Andrzej Sokół – Prezes Zarządu
 

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników są określone w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Umowie spółki.

Metadane

Data publikacji : 04.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
JSW Zwałowanie i Rekultywacja Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry