JSW Zwałowanie i Rekultywacja

Przedmiot działalności Spółki

Podstawowym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa są następujące usługi:

 • transport drogowy materiałów
 • zbieranie, obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • zbieranie, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych

Działalność przedsiębiorstwa zgodnie z PKD

 • 38, 21, Z, OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
 • 1 02, 10, Z, GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH
 • 2 38, 11, Z, ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
 • 3 38, 12, Z, ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
 • 4 38, 22, Z, PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
 • 5 43, 99, Z, POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
 • 6 49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
 • 7 77, 12, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 • 8 77, 32, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
 • 9 81, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

Metadane

Data publikacji : 04.05.2022
Data modyfikacji : 25.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
JSW Zwałowanie i Rekultywacja Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Bartosz Wyszomierski

Opcje strony

do góry